فراخوان ایده های مشابه در حوزه حقوق عامه و کاربردی

این نسخه آزمایشی بازی حقوقی دادفر ویژه حقوقی ها، وکلا و کارآموزان وکالت طراحی شده و ما قصد داریم بازی مشابهی هم برای استفاده عموم مردم طراحی کنیم. در این بازی قصد داریم که بتونیم مباحث حقوق عامه و یا حقوق کاربردی را به عموم مردم آموزش دهیم. پس از شما دعوت می کنیم تا پیشنهادات خود برای چگونگی این بازی را برای ما ارسال کنید و شما نیز جزئی از تیم سازنده نسخه های عمومی این بازی جذاب باشید.
نام(Required)
Max. file size: 33 GB.

مرکز وکلا، کارشناسان رسمي و مشاوران خانواده قوه قضائيه

موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان